Certyfikacja usług w zakresie oświetlenia awaryjnego

   |    tekst redakcyjny    |   

Firma AMATECH jako pierwsza firma w Polsce pozytywnie przeszła proces certyfikacji w zakresie projektowania, montażu i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego i uzyskała certyfikat potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach.

Certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów technicznych określonych w „Programie Certyfikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie oświetlenia awaryjnego SITP PCU-07”  został wydany przez Ośrodek Certyfikacji usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w dniu 23 maja 2014 r.