Tomasz Jeszták

dyrektor zarządzający Nowa France Sp. z o.o.

W Nowa France nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej, spowodowane powołaniem Mariana Nowaka na prezesa Fegime Europe. Marian Nowak nadal pozostaje prezesem Nowa France, jednak coraz więcej obowiązków przenoszona jest na młodszych członków zarządu. 

Od początku maja 2014 r. stanowisko dyrektora zarządzającego sprawuje zięć Tomasz Jeszták. Córka Karin przejęła zarządzanie polityką finansową, kadrami i administracją, a Łukasz Skowroński odpowiada za sprzedaż i marketing.