Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dnia 2 czerwca br. na pięcioletnią kadencję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki powołany został Maciej Bando. Po raz pierwszy wybór nowego szefa URE nastąpił w drodze konkurencyjnego naboru przeprowadzanego przez zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów. Nowe zasady wyboru prezesa URE, przywracające m.in. jego kadencyjność, zostały wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne, obowiązującą od 11 września 2013 r.

Od 1 stycznia 2012 r. Maciej Bando pełnił obowiązki wiceprezesa URE. Ponadto od 11 grudnia 2013 r. wykonywał także obowiązki prezesa URE.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002–2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Jest autorem analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą CASE.