Stanisław Pietruszko

prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Podczas II Forum Menadżerów Elektrotechniki odbył się wykład: Perspektywy i bariery rozwoju FOTOWOLTAIKI w Polsce. Wykład poprowadzi dr Stanisława Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.

Stanisław Pietruszko jest absolwentem (1971) Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Związany z macierzystą uczelnią od momentu ukończenia studiów. Był twórcą i koordynatorem Centrum Fotowoltaiki na Politechnice. Zrealizował 52 projekty, w tym 20 projektów Unii Europejskiej oraz 15 grantów z KBN i MNiSW, Amerykańskiego Departamentu Energii, Politechniki Warszawskiej i innych. Jego 42-letnia kariera naukowa dotyczy badania cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych z krzemu amorficznego, tranzystorów cienkowarstwowych oraz badań modułów i systemów fotowoltaicznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.

Jest członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej, odpowiedzialnym za sprawy edukacji akademickiej. W tym 21-osobowym zespole nakreśla kierunki rozwoju fotowoltaiki w UE i jest koordynatorem sieci fotowoltaiki w nowo przyjętych krajach. Był polskim obserwatorem w IEA PVPS, członek Komitetów Programowych wielu konferencji fotowoltaicznych i o odnawialnych źródłach energii. Koordynował kilka projektów dotyczących możliwości i ograniczeń rozwoju fotowoltaiki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od 10 lat publikuje corocznie raport pt. „Status Fotowoltaiki w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej”.

Społecznie pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej – ISES, jak również wielu międzynarodowych stowarzyszeń. Jest także sejmowym i Komisji Europejskiej ekspertem w dziedzinie energii odnawialnej.

Jego fascynacja fotowoltaiką ma swój początek w 1977 r. Dzięki uzyskaniu stypendium rządu Republiki Indii poznał bliżej te zagadnienia będąc w Indiach. Stopień doktora, w oparciu o badania ogniw fotowoltaicznych, uzyskał w Bombaju (1981 r.). Od tego czasu rozpoczęła się aktywna współpraca w ramach programów rządowych z Indiami, Tajlandią, Chinami, Koreą, Japonią i Brazylią. Twórca pierwszego w Polsce (1999) znaku drogowego zasilanego energią z fotowoltaiki, pierwszego systemu PV przyłączonego do sieci (2001) – jest to najdłużej pracujący system PV w Polsce oraz pierwszej w Polsce (2007) instalacji systemów fotowoltaicznych (34 kW) na fasadzie Gmachu Inżynierii Środowiska PW.

Obecnie jego prace koncentrują się na opracowaniu procedur wdrażania i kontroli pracy systemów PV, tworzeniu akredytowanego Centrum Szkoleniowego dla instalatorów  systemów PV oraz platformy współpracy sektora fotowoltaiki z operatorami systemów dystrybucyjnych.

 Forum.

 

Stanisław Pietruszko

prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Podczas II Forum Menadżerów Elektrotechniki odbył się wykład: Perspektywy i bariery rozwoju FOTOWOLTAIKI w Polsce. Wykład poprowadzi dr Stanisława Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki.

Stanisław Pietruszko jest absolwentem (1971) Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Związany z macierzystą uczelnią od momentu ukończenia studiów. Był twórcą i koordynatorem Centrum Fotowoltaiki na Politechnice. Zrealizował 52 projekty, w tym 20 projektów Unii Europejskiej oraz 15 grantów z KBN i MNiSW, Amerykańskiego Departamentu Energii, Politechniki Warszawskiej i innych. Jego 42-letnia kariera naukowa dotyczy badania cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych z krzemu amorficznego, tranzystorów cienkowarstwowych oraz badań modułów i systemów fotowoltaicznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.

Jest członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej, odpowiedzialnym za sprawy edukacji akademickiej. W tym 21-osobowym zespole nakreśla kierunki rozwoju fotowoltaiki w UE i jest koordynatorem sieci fotowoltaiki w nowo przyjętych krajach. Był polskim obserwatorem w IEA PVPS, członek Komitetów Programowych wielu konferencji fotowoltaicznych i o odnawialnych źródłach energii. Koordynował kilka projektów dotyczących możliwości i ograniczeń rozwoju fotowoltaiki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od 10 lat publikuje corocznie raport pt. „Status Fotowoltaiki w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej”.

Społecznie pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej – ISES, jak również wielu międzynarodowych stowarzyszeń. Jest także sejmowym i Komisji Europejskiej ekspertem w dziedzinie energii odnawialnej.

Jego fascynacja fotowoltaiką ma swój początek w 1977 r. Dzięki uzyskaniu stypendium rządu Republiki Indii poznał bliżej te zagadnienia będąc w Indiach. Stopień doktora, w oparciu o badania ogniw fotowoltaicznych, uzyskał w Bombaju (1981 r.). Od tego czasu rozpoczęła się aktywna współpraca w ramach programów rządowych z Indiami, Tajlandią, Chinami, Koreą, Japonią i Brazylią. Twórca pierwszego w Polsce (1999) znaku drogowego zasilanego energią z fotowoltaiki, pierwszego systemu PV przyłączonego do sieci (2001) – jest to najdłużej pracujący system PV w Polsce oraz pierwszej w Polsce (2007) instalacji systemów fotowoltaicznych (34 kW) na fasadzie Gmachu Inżynierii Środowiska PW.

Obecnie jego prace koncentrują się na opracowaniu procedur wdrażania i kontroli pracy systemów PV, tworzeniu akredytowanego Centrum Szkoleniowego dla instalatorów  systemów PV oraz platformy współpracy sektora fotowoltaiki z operatorami systemów dystrybucyjnych.

 Forum.