Priorytetowy obszar strategii

   |    tekst redakcyjny    |   

Spółka Grodno uruchomiła nowy punkt sprzedaży w Szczecinie. To już 9. placówka otwarta od początku roku obrotowego 2014/2015. Strategia spółki zakłada otworzenie 10 punktów sprzedaży w latach 2014-2016. Nowy oddział w Szczecinie wzmocni pozycję spółki na ścianie zachodniej. Obecnie Grodno posiada 45 własnych punktów sprzedaży oraz 1 oddział franczyzowy.

– Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży to jeden z priorytetowych obszarów naszej strategii. Otworzenie 9 placówek w ciągu niecałych 14 miesięcy wskazuje na efektywną realizację założeń strategicznych Grodna – podkreśla Andrzej Jurczak, prezes zarządu Grodno SA. – Widzimy duży potencjał wzrostu w zachodniej i południowej Polsce, więc koncentrujemy nasze działania na zwiększeniu naszego zasięgu w tych rejonach – dodaje prezes Andrzej Jurczak.

Grodno pod koniec kwietnia br. sprzedało 1,2 mln akcji w drodze subskrypcji prywatnej i pozyskało 4,8 mln zł na dalszy rozwój. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na szybszy rozwój firmy, w tym rozbudowę oferty produktowej i powiększenie sieci sprzedaży. Spółka podtrzymuje również plany przejścia na GPW w Warszawie.

Spółka wypłaciła dywidendę dla akcjonariuszy za rok obrotowy 2013/2014 w kwocie 984 tys. zł, co daje 8 groszy na akcję.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny