ABB zmienia strukturę

   |    tekst redakcyjny    |   

Od 1 stycznia 2016 roku ABB będzie funkcjonować w ramach usprawnionej struktury, która obejmie cztery dywizje. Nowa – Power Grids – położy nacisk na zmieniające się potrzeby klientów z sektora użyteczności publicznej. Podmioty te zyskają kompletną ofertę z jednego źródła – „power & automation for the grid” w zakresie energetyki i automatyki dla przesyłu i dystrybucji.

Trzy pozostałe dywizje skoncentrują się na  sektorach: przemysłu oraz transportu i infrastruktury – „power & automation for the site”. Nowa dywizja Electrification Products ma łączyć w sobie wiodące biznesy niskich i średnich napięć. Dywizje Automatyzacji Produkcji i Napędów oraz Automatyki Procesowej będą nadal zmieniać się, aktywnie odpowiadając na potrzeby klienta i zwiększając sprawność operacyjną.

W rezultacie nowa struktura dywizyjna ABB zostanie uproszczona i tym samym zmniejszy się z 5 do 4, zapewniając nową jakość obsługi.

ABB przyspiesza wdrażanie ogłoszonych wcześniej 1000-dniowych programów, aby zwiększyć wydajność pracowników umysłowych i poprawić proces zarządzania kapitałem obrotowym. Firma planuje uzyskać około 1 mld USD z tytułu zmniejszenia kosztów strukturalnych. Ma to stanowić dodatkowy zysk w stosunku do przeprowadzanego obecnie programu zmniejszania kosztów rok do roku o ekwiwalent 3-5 proc. kosztów sprzedaży. Szacuje się, że nowe podejście do zarządzania kapitałem obrotowym uwolni co najmniej 2 mld USD gotówki do końca 2017. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje charakteryzujące się wysokim poziomem zwrotu z poniesionych nakładów, badania i rozwój, przejęcia dokonywane w sposób metodyczny oraz zyski dla akcjonariuszy.

Fundamentem konkurencyjności ABB jest innowacja technologiczna. Dlatego firma planuje nadal inwestować w badania i rozwój (R&D) około 1,5 mld USD rocznie lub równowartość blisko 4 proc. swoich przychodów.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny