“Jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia na rynek ogniw słonecznych nowej generacji”

   |    tekst redakcyjny    |   

Saule Technologies, firma stworzona przez polską badaczkę Olgę Malinkiewicz, podpisała  we wrześniu umowę z inwestorem z Japonii, Hideo Sawadą. Wydarzenie zbiegło się z dwoma innymi sukcesami. Spółka otrzymała dotację rządową z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także nawiązała współpracę z ARP Venture.

– Jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia na rynek ogniw słonecznych nowej generacji – zapowiada Malinkiewicz.

Umowa inwestycyjna została podpisana w obecności wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Hideo Sawada, jeden z czołowych japońskich przedsiębiorców, posiada udziały w kilkunastu firmach, głównie z sektora finansowego, energetycznego, turystyczno-hotelarskiego i transportowego. W ostatnim czasie, w związku z planowaną liberalizacją rynku energii w Japonii, znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze energetycznym, budując między innymi prywatną elektrownię zasilaną płynnym gazem LNG (ang. liquefied natural gas), a także własny terminal do odbioru LNG. Odnawialne źródła energii, a także nowe technologie z nimi związane, cieszą się jego szczególnym zainteresowaniem. Umowa z Saule Technologies to kolejna inwestycja Sawady w projekt związany
z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

W sierpniu firma Saule Technologies otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości ponad 25 mln zł. Dzięki tym środkom, a także zaangażowaniu kapitału japońskiego inwestora, spółka będzie mogła zrealizować kluczowy projekt i przyspieszyć komercjalizację wynalazku. Wartość realizowanego projektu to ponad 34 mln zł.

Spółka nawiązała także współpracę z ARP Venture. Fundusz udzielił jej statusu obserwatora, co dla Saule Technologies oznacza włączenie do Ekosystemu ARP, a w praktyce możliwość nawiązania współpracy z innymi spółkami branżowymi, jednostkami badawczymi i naukowymi. Ponadto firma będzie mogła budować własną pozycję rynkową, korzystając ze wsparcia ARP Venture na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Olga Malinkiewicz  to polska fizyk, wynalazczyni taniej metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów. W czasie pracy w Hiszpanii opracowała metodę pozwalającą na zastosowanie materiału perowskitowego na dowolnym podłożu, np. folii PET. W grudniu 2014 roku założona przez Malinkiewicz firma Saule Technologies zaprezentowała w Bostonie pierwszy na świecie drukowany perowskit.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Krych, prezes Saule Technologies, fizyk Olga Malinkiewicz oraz Hideo Sawada.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika