Ryszard Pilch

wiceprezes zarządu Tele-Fonika Kable SA

Ryszard Pilch ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska. W spółce pracuje od 1993 roku. Od 1999 roku był członkiem zarządu KFK S.A. Od 2005 roku był prezesem zarządu nowo powstałej spółki TELE-FONIKA Kable Handel S.A. W listopadzie 2007 roku został mianowany wiceprezesem zarządu TELE-FONIKI Kable S.A ds. sprzedaży, odpowiedzialnym za sprzedaż na rynku polskim. W kwietniu 2008 roku po połączeniu spółek TELE-FONIKA Kable Handel S.A. i TELE-FONIKA Kable S.A. został prezesem zarządu nowej spółki TELE-FONIKA Kable Handel S.A., a następnie TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

W zarządzie spółki zasiada od 2005 roku.

Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2014 w kategorii Producent