Schneider Electric wspiera równość płci

   |    tekst redakcyjny    |   

Schneider Electric zainicjował wewnętrzną kampanię #HeForShe w czerwcu 2015 r. Do końca października ponad 23 tysiące mężczyzn zatrudnionych w firmie podpisało petycję, przy szczególnie wyraźnej mobilizacji pracowników z Indii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych i Francji.

Firma zachęca wszystkich uczestników do publikowania własnych historii i opinii oraz komunikowania swojego wsparcia dla idei równości i różnorodności płci, zarówno w firmie, jak i poza nią. Uczestnicy mogą okazać swoje poparcie na przykład, publikując zdjęcia selfie z komentarzem i hashtagiem dotyczącym akcji #HeForShe w mediach społecznościowych. Zespoły Schneider Electric organizują też wydarzenia poświęcone akcji oraz publikują zdjęcia i filmy w wewnętrznej sieci społecznościowej Schneider Electric.

Z każdym tygodniem kampania #HeForShe nabiera tempa, stając się platformą dla wszystkich pracowników Schneider Electric, mówiących wspólnym głosem o potrzebie zmiany sposobu myślenia i zachowań. Angażuje także coraz większą rzeszę mężczyzn w globalną dyskusję na temat równego statusu kobiet i mężczyzn.

Globalna kampania #HeForShe zainicjowana została w 2014 roku przez UN Women, podmiot ONZ zajmujący się działaniami na rzecz równości płci i wspierania kobiet. Ma ona na celu zaangażowanie mężczyzn w działania zmierzające do usunięcia barier społecznych i kulturowych, które uniemożliwiają kobietom i dziewczynkom realizację swojego potencjału. Kampania #HeForShe jest zaproszeniem skierowanym do mężczyzn, jako równych partnerów w tworzeniu i realizowaniu wspólnej wizji równości płci. Cała akcja stawia sobie ambitny cel jakim jest uzyskanie wsparcia dla idei równości płci i wspierania kobiet począwszy od deklaracji i petycji, a skończywszy na głębszym zaangażowaniu w konkretne działania na rzecz zmiany społecznej. Liczba mężczyzn włączających się w akcję jest ustalana przy pomocy aplikacji mobilnych i statystyk mierzących liczbę użytkowników online. Każdy kto chce włączyć się w akcje może to zrobić uczestnicząc również w wydarzeniach organizowanych w miastach i na wsi. Osoby wspierające kampanię mogą również dzielić się swoimi historiami, które są gromadzone i publikowane w internecie, aby inspirować innych do pójścia w ich ślady.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny