Janusz Juszczyk

prezes zarządu Elektrobudowa SA

Jacek Faltynowicz zrezygnował w dniu 30 grudnia 2015 roku z pełnienia funkcji prezesa zarządu ELEKTROBUDOWY SA. Rada Nadzorcza powołała na to stanowisko dotychczasowego członka zarządu, wiceprezesa – Janusza Juszczyka. Dodatkowo Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 stycznia 2016 r.  Piotra Janczyka na członka zarządu spółki.

Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie zarządu ELEKTROBUDOWY SA są efektem przygotowywanego od pewnego czasu planu sukcesji po prezesie Jacku Faltynowiczu, który zarekomendował na swojego następcę Janusza Juszczyka.

Skład zarządu ELEKTROBUDOWY SA od 1 stycznia 2016 r. jest następujący:
Janusz Juszczyk – prezes zarządu
Paweł Skrzypczak – wiceprezes zarządu
Piotr Janczyk – członek zarządu.