Systemy MATEC firmy Zamel

   |    Tomasz Charążka    |   
Zamel system Matic

Systemy antyoblodzeniowe MATEC to skuteczna ochrona przed:

–  oblodzeniem rynien prowadzącym do powstawania ciężkich i niebezpiecznych sopli lodu i czap śnieżnych (system ochronny wykonany z przewodów grzejnych stałooporowych GPRN lub samoregulujących GP-SR z zestawem mocowań i sterowania);

–  zaśnieżeniem lub oblodzeniem ciągów komunikacyjnych, parkingów, podjazdów samochodowych itp. (system ochronny wykonany z mat grzejnych GMPD z zestawem sterowania);

– niebezpiecznym oblodzeniem schodów i ramp rozładunkowych (system ochronny wykonany z przewodów grzejnych stałooporowych GPSY lub mat grzejnych GMPD z zestawem mocowań i sterowania);

– zamarzaniem wody w instalacjach wodociągowych (system ochronny wykonany z przewodów grzejnych stałooporowych GPRU wyposażonych w termostat bimetaliczny).

Przegląd Ogrzewanie podjazdów ukazał się w nr 12/2016.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny