Trudne początki i spektakularne sukcesy

   |    Tomasz Charążka    |   
LUG podał wyniki za 2016

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG SA wzrosły w IV kwartale 2016 r. o 12,4 proc., by w całym roku osiągnąć rekordowy poziom 121,9 mln zł. Wynik ten został wsparty poprawą marży na sprzedaży brutto o ponad 42 proc.

Ryszard Wtorkowski prezes LUG

Ryszard Wtorkowski, prezes LUG SA

– Rok 2016 był dla Grupy Kapitałowej LUG czasem nagłych zwrotów akcji – trudnych początków oraz spektakularnych sukcesów. Był to okres stabilnego rozwoju, ale także czas niepokoju wywołanego czynnikami zewnętrznymi – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG.

W I kwartale 2016 r. wyniki GK LUG były pod wpływem niepewności wynikającej z pesymistycznych nastrojów inwestorów, którzy wstrzymali realizację wielu inwestycji, co negatywnie odbiło się na portfelu zamówień. Jednocześnie kwartał ten zmotywował firmę do zwielokrotnienia wysiłków i pracy nad poprawą wyników, dzięki czemu zapoczątkowana w II kwartale tendencja dodatniej comiesięcznej dynamiki przychodów realizowana była już do końca roku.

Zysk netto spółki w IV kwartale ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł, a w całym 2016 r. wyniósł ponad 3,1 mln zł, i mimo że jest niższy o 19,16 proc. r/r firma z satysfakcją otwiera kolejny rok.

Spektakularnym sukcesem Grupy Kapitałowej LUG w 2016 r. była decyzja o wejściu na rynek argentyński wsparta podpisaniem w ostatnim kwartale ub.r. strategicznej dla rozwoju firmy umowy z rządem prowincji Misiones. Na mocy umowy w Argentynie powstanie zakład produkcyjno-montażowy, a LUG dostarczy na tamtejszy rynek oprawy oświetleniowe o wartości blisko 21 mln EUR. Realizacja umowy rozłoży się w czasie, podobnie jak w przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych na dostawę oświetlenia. LUG planuje wykorzystać ten czas na poszerzenie możliwości biznesowych i rozbudowę siatki odbiorców w Argentynie i w całej Ameryce Południowej.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz