Bardzo dobre wyniki grupy Apator w 1. kwartale 2017 r.

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

W 1. kwartale 2017 r. grupa Apator wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przy wzroście przychodów o 12%, uzyskała 23% wzrost zysku netto oraz wzrost rentowności (1q/1q).

Przychody ze sprzedaży osiągnęły wysoki poziom głównie dzięki bardzo dobrym wynikom w segmencie pomiarowym (wzrost o 15% 1q/1q) uzyskanym we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze). Równocześnie, dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej linii łączeniowej, wzrost odnotowano w segmencie automatyzacji pracy sieci.

Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych (głównie UE), która, przy utrzymującym się wysokim poziomie sprzedaży krajowej, spowodowała wzrost udziału eksportu w sprzedaży do ponad 56%.
W 2. kwartale 2017 roku Apator będzie kontynuował tendencję poprawy wyników finansowych, dzięki dużej ilości zamówień w segmencie pomiarowym. Kontynuowane będą dostawy gazomierzy do Holandii oraz Anglii, liczników ee do klientów krajowych, dostawy wodomierzy na rynek krajowy i zagraniczny oraz rozliczenie zrealizowanego w kwietniu (z opóźnieniem ze względu na akredytywę) kontraktu do Etiopii.

Realizacja prognozy

Na podstawie uzyskanych wyników za 1 kwartał oraz dobrych perspektyw Zarząd podtrzymuje realizację prognozy na 2017 r., która zakłada uzyskanie skonsolidowanych przychodów na poziomie 900 – 950 mln zł oraz zysku netto w przedziale 75 – 80 mln zł.

Dywidenda

Zarząd Apator SA zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 1,05 zł na akcję, tj. łącznie 34, 8 mln zł. W grudniu 2016 r. wypłacona została zaliczka w wysokości 0,35 zł na akcję, a pozostała część dywidendy zostanie wypłacona w lipcu br.

Więcej informacji o grupie Apator:

Grupa Apator to producent i dostawca systemów oraz inteligentnych urządzeń, służących do opomiarowania i zarządzania siecią dystrybucji wszystkich rodzajów mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, aparatura łączeniowa, automatyzacja sieci). W szczególności koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb energetyki zawodowej, korzystając z blisko 120-letniej historii produkcji liczników energii elektrycznej.

Źródło: apator.com

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

[ssba-buttons]