Radosław Kohut członkiem zarządu PIGE

Radosław Kohut w zarządzie PIGE
dyrektor techniczno-handlowy ELKO-BIS

Radosław Kohut, dyrektor techniczno-handlowy ELKO-BIS, został powołany na członka zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki (PIGE). Pełni funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Eksportu.

PIGE jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą przemysł, instytuty naukowe, laboratoria oraz dostawców materiałów, maszyn i technologii dla branży. Jej misją jest reprezentowanie polskiego przemysłu elektrotechnicznego, będącego najważniejszą gałęzią polskiej gospodarki. Głównym zadaniem Izby jest promocja i pomoc poprzez: integrację środowiska polskiej elektrotechniki, tworzenie platformy do wymiany opinii, budowanie kompetencji i rozwijanie technologii dla doskonalenia jakości i wzrostu konkurencyjności polskich firm, rozwój współpracy w eksporcie, reprezentowanie branży wobec administracji rządowej i instytucji UE, wpływ na prawo stanowione, tak aby stymulowało rozwój przedsiębiorstw. Obecnie Izba zrzesza dziewięćdziesiąt firm i budzi coraz większe uznanie za podejmowane działania w środowisku przemysłu elektrotechnicznego.

 

siedziba ELKO-BIS

Siedziba Elko-Bis

Spółka ELKO-BIS Systemy Odgromowe powstała w 1998 r. we Wrocławiu. Skuteczna polityka handlowa, wysokie standardy produkcji i obsługi oraz dobór najlepszej kadry pozwoliły firmie dynamicznie rozwijać się i szybko zyskać pozycję lidera branży odgromowej w Polsce. Obecnie osprzęt odgromowy ELKO-BIS dystrybuowany jest przez najlepsze hurtownie elektrotechniczne i sklepy w kraju, a także zagranicą. Firma nieustannie poszerza rynki zbytu. Współpracuje m.in. z Rosją, Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, Rumunią, Czechami, Słowacją i Szwajcarią. Ochrona odgromowa ELKO-BIS zabezpiecza wiele prestiżowych obiektów budowlanych i tysiące domów mieszkalnych.

Oferta ELKO-BIS to pełen osprzęt odgromowy wraz z akcesoriami umożliwiający dobór elementów na każdy obiekt: przemysłowy, mieszkaniowy, zabytkowo-sakralny, handlowo-usługowy, biurowy, użyteczności publicznej czy sportowy. Posiada elementy ochrony odgromowej rurociągów i ogniw fotowoltaicznych.

Potwierdzeniem uznania dla jakości ELKO-BIS są certyfikaty: certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, Znak Bezpieczeństwa B oraz liczne nagrody targów branżowych.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny