W służbie elektromobilności

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

ZPUE S.A. oraz Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, w ramach którego spółki określiły gotowość podjęcia współpracy w zakresie kompleksowego wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (głównie autobusów elektrycznych) na rynku polskim i wybranych rynkach eksportowych. Łącząc kompetencje obu firm: w dziedzinie stacji ładowania Ekoenergetyki-Polska oraz instalacji stacji transformatorowych ZPUE, spółki będą oferować operatorom transportu publicznego kompleksową obsługę wdrożeń infrastruktury ładowania.

W liście intencyjnym podpisanym 11 sierpnia 2017 r., spółki zobowiązują się do wspólnego uczestniczenia w projektach wdrażania infrastruktury ładowania dla autobusów elektrycznych, podejmowania wspólnych działań badawczo-rozwojowych oraz wzajemnego wsparcia sprzedażowego. Inicjatywa wynika z rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania dla autobusów elektrycznych w Polsce i na świecie. W lutym tego roku 40 polskich miast zobowiązało się do kupna w sumie 780 autobusów elektrycznych w najbliższych latach. ZPUE S.A i Ekoenergetyka zacieśniają współpracę, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby rynku.

Prawie trzydzieści lat doświadczenia i pozycja lidera w branży elektroenergetycznej czynią z ZPUE idealnego partnera na rynku elektromobilności. Rynek autobusów elektrycznych rozwija się bardzo dynamicznie i wymaga co raz bardziej kompleksowego podejścia do infrastruktury ładowania. Zaufanie okazane nam przez ZPUE to dla nas prawdziwe uznanie. ZPUE oferuje rozwiązania najwyższej jakości, które są w pełni komplementarne z naszymi innowacyjnymi systemami ładowania dla autobusów elektrycznych. Łącząc siły, jako pierwsi w branży tworzymy ofertę całościowej obsługi projektów infrastruktury ładowania dla miast, co znacznie ułatwi miastom wdrażanie autobusów elektrycznych. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest wspieranie miast w elektryfikacji ich flot autobusowych, a tym samym przyczynianie się do oczyszczania powietrza. Nasze stacje ładowania są przyjazne dla architektury miejskiej i modularne, a teraz, dzięki naszej współpracy ze ZPUE, ich wdrażanie z punktu widzenia energetyki będzie jeszcze łatwiejsze – mówi Bartosz Kubik, prezes Ekoenergetyki-Polska.

Rynek autobusów elektrycznych rozwija się bardzo dynamicznie i wymaga coraz bardziej kompleksowego podejścia do infrastruktury ładowania. W lutym tego roku 40 polskich miast zobowiązało się do kupna w sumie 780 autobusów elektrycznych w ciągu kilku najbliższych lat.

Łącząc siły z Ekoenergetyką-Polska mamy pewność, iż nasi klienci docelowi – miasta i operatorzy transportu publicznego – będą korzystali z najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny infrastruktury ładowania. W ZPUE stawiamy na innowacyjność – dlatego jako partnera w branży elektromobilności wybraliśmy Ekoenergetykę-Polska. Od początku swojego istnienia Ekoenergetyka-Polska tworzy nowatorskie rozwiązania, które wychodzą na przeciw potrzebom operatorów transportu elektrycznego, a nierzadko wyprzedzają je. Łącząc siły we wdrażaniu infrastruktury będziemy oferować operatorom transportu publicznego nie tylko kompleksową obsługę, ale również nowatorskie rozwiązania najwyższej jakość. – mówi Andrzej Grzybek, wiceprezes, ZPUE S.A.

Od lewej: Stanisław Toborek, dyrektor sprzedaży krajowej w ZPUE S.A , Andrzej Grzybek, wiceprezes zarządu ZPUE S.A., Bartosz Kubik, prezes Ekoenergetyki-Polska oraz Wojciech Kosiński, dyrektor handlowy, członek zarządu ZPUE S.A.

O Ekoenergetyce-Polska Sp. z o.o.

Ekoenergetyka-Polska to jeden z liderów europejskiego rynku ładowarek wysokiej mocy dla autobusów elektrycznych. Do tej pory firma dostarczyła blisko 100 stacji szybkiego ładowania do ponad 20 miast w Europie, a jej urządzenia uczestniczyły w ponad 50 programach testowych. Firma proponuje ładowarki mocy od 3kW do 800kW i współpracując z wiodącymi producentami autobusów, pomaga miastom we wprowadzaniu w życie zero-emisyjnych pojazdów transportu publicznego.

O ZPUE S.A.

ZPUE S.A. – spółka z Grupy Koronea od blisko trzydziestu lat tworzy nowoczesne rozwiązania dla elektroenergetyki i przemysłu. Firma realizuje zamówienia z sektora energetyki zawodowej, użyteczności publicznej, infrastruktury, transportu, inwestorów z obszarów przemysłu ciężkiego, przetwórczego i OZE zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Oferuje generalne wykonawstwo w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej, zapewnia optymalny i profesjonalny serwis systemów zasilania. Kluczowym asortymentem w ofercie ZPUE S.A. są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, stanowiące wyposażenie kontenerowych stacji transformatorowych. Portfolio uzupełniają: słupowe stacje transformatorowe, aparatura łączeniowa średnich napięć w tym łączniki dla zaawansowanej automatyki sieciowej, konstrukcje do budowy linii napowietrznych, obudowy termoutwardzalne, złącza kablowe, pomiarowe i oświetleniowe.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

[ssba-buttons]