Czas zmian w Relpolu

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
hala produkcyjna Relpol SA w Żarach

Od 2010 r. Rafał Gulka kierował Relpolem i wyprowadził go na spokojne wody, ale w październiku 2017 r. postanowił złożyć rezygnację. Będzie skuteczna z dniem 31 grudnia 2017 r. Decyzja o zmianie władzy zbiegła się z osiągnięciem przez spółkę dodatniej dynamiki zysku w trzecim kwartale – wynik netto wzrósł o 35 proc. do 2 mln zł. Po trzech kwartałach zysk jest jednak o jedną piątą niższy niż w analogicznym okresie 2017 r., mimo wzrostu przychodów o 6 proc. Zarząd jest zadowolony z rezultatów, bo w trzecim kwartale wzrost osiągnięto nie tylko w kluczowym dla firmy eksporcie (ma 70-procentowy udział w przychodach), ale także na rynku krajowym (o 16 proc. w trzecim kwartale i o 3,5 proc. narastająco), gdzie przez dłuższy czas utrzymywała się stagnacja ze względu na niskie nakłady na inwestycje w sektorze energetycznym i elektrotechnicznym.

Fot. Fabryka Relpol w Żarach

Informacja pochodzi z raportu z firm elektrotechnicznych na GPW. więcej informacji o firmach w nr 11/2017.

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

[ssba-buttons]