Nieprawidłowości przy imporcie oświetlenia

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
sprzedaż przez internet

Członkowie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego PZPO, przedstawiciele polskich firm oświetleniowych, w oficjalnym piśmie z dnia 8 grudnia 2017 r. zwrócili się do Jadwigi Emilewicz, wiceminister rozwoju z prośbą o przyjrzenie się działaniom największego azjatyckiego sklepu Aliexpress, który stanowi jaskrawy przykład nieuczciwej konkurencji dla polskich producentów oświetlenia.

Aliexpress to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się portali, który odgrywa dzisiaj coraz większą rolę w handlu online, dorównując lub nawet przewyższając obroty portalu Amazon.

Jego popularność w Polsce stale rośnie. Serwis umożliwia chińskim producentom sprzedaż nawet pojedynczych sztuk towarów po ekstremalnie niskich cenach (nawet o kilkadziesiąt procent niższych niż w Polsce). Aliexpress pozyskuje kupujących dzięki licznym wyprzedażom i przecenom, które pozwalają jeszcze bardziej obniżyć cenę towaru. Kupujący nie ponosi kosztów transportu towaru do Polski. Większość towarów jest dostarczana do Polski bezpłatnie (tzw. free shipping). Można zamówić dostarczenie jednego produktu i zapłacić za niego np. dwa centy. Omijanie obowiązujących przepisów celnych i opłat w zakresie podatku VAT jest skuteczne poprzez traktowanie przesyłki do kupującego jako prezentu, a nie jako zakupu.

Ze względu na bardzo niską cenę, sprzedający nie martwią się o posiadanie certyfikatów czy wyników badań. Stąd mogą stanowić nie tylko zagrożenie, ale być wręcz niebezpieczne dla klienta. Dodatkowo sprzedawcy chińscy oferują wprost podróbki towarów prawnie chronionych. Poza informacjami jak należy wybierać i kupować produkty oferowane przez portal Aliexpress, nie ma żadnej ochrony praw konsumenckich, żadnej informacji o możliwości odstąpienia od umowy, ewentualnej wymiany produktu wadliwego na inny wolny od wad ani też uprawnień z tytułu gwarancji. Dochodzenie swoich praw przez konsumenta w przypadku oszustwa jest po prostu niemożliwe i praktycznie niewykonalne z powodu bardzo niskiej wartości towaru.

Sukces portalu Aliexpress z jednej strony jest dowodem na to jak można omijać przepisy i eksportować towary stanowiące zagrożenie dla konsumentów, z drugiej zaś stanowi ewidentny przykład nieuczciwej konkurencji.

Jak z tego typu ofertą chińskich producentów mogą konkurować polscy producenci oświetlenia, którzy, aby sprzedawać swoje wyroby na polskim i europejskim rynku muszą przestrzegać wymagań norm, rozporządzeń Unii Europejskiej, a co za tym idzie ponosić znaczne koszty na rozwój i badania oraz na testowanie produktów ze względu na ich bezpieczeństwo?

Utrzymujący się brak systemu kontroli nad sprzedażą w serwisie Aliexpress może spowodować upadek polskich producentów i utratę tysięcy miejsc pacy, tym bardziej, że oprócz oświetlenia (źródeł światła i opraw) dla gospodarstw domowych serwis Aliexpress zaczął oferować również oprawy przemysłowe.

Działalność chińskiego serwisu Aliexpress stanowi nie tylko przejaw nieuczciwej konkurencji, ale również zagrożenie dla zdrowia i życia kupujących.

PZPO zaapelował w piśmie do Ministerstwa Rozwoju o  możliwe szybką i skuteczną interwencję w tej sprawie. Obecnie problem nieprawidłowości przy imporcie do Polski produktów oświetleniowych jest badany przez Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z właściwymi instytucjami tj. Krajową Administracją Skarbową (Ministerstwem Finansów) oraz UOKiK (w tym Inspekcją Handlową). Ewentualne działania w tym zakresie, zostaną podjęte po zakończeniu badania.

[ssba-buttons]