Najwyższy poziom przychodów w historii firmy

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
LUG podał wyniki za 2016

Według wstępnych danych w IV kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa LUG SA osiągnęła dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie +15% w stosunku do IV kwartału 2016 r., co jest efektem kolejnego bardzo dobrego kwartału spółki. Zysk brutto i zysk netto wzrosły r/r odpowiednio o 90% i 110%. Przychody za IV kwartał 2017 r. wyniosły 39 280,55 tys. PLN.

LUG realizował niemal wyłącznie projekty LED, które posiadał w swoim portfelu oraz rozbudowywał bazę klientów.

W ujęciu rocznym dynamika przychodów ze sprzedaży w 2017 r. wyniosła 18% w porównaniu z rokiem 2016. W 2017 r. zysk brutto wykazał dynamikę na poziomie 100% r/r, natomiast zysk netto wykazał dynamikę na poziomie 126% r/r w stosunku do 2016 r.

Tym samym LUG zrealizował najwyższy poziom przychodów w historii firmy – 142 304,55  tys. PLN (narastająco za cały 2017 r.).

Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2017 r.

.
[ssba-buttons]