Zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Najważniejsze z nich to:

–             wzrost rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wartości nie mniej niż 50 proc. średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – nie mniej niż 55 proc. średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

–             zmiana definicji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która obecnie nie odwołuje się już do załącznika nr 6 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, lecz do załącznika nr 1 Ustawy;

–             zmiana ilości grup sprzętu z 10 na 6 i zasad klasyfikacji SSE do nich, określonych w załączniku nr 1 do Ustawy (art. 5).

Przykład

Zmiany dotyczące klasyfikacji sprzętu takiego jak: żyrandole, plafony, kinkiety, które podlegając przepisom Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, powodują, że wymieniony sprzęt od dnia 1 stycznia 2018 r. klasyfikowany jest do grup:

–             4.7 (Sprzęt wielkogabarytowy, którego jeden z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm – rodzaj oprawy oświetleniowe);

–             5.4 (Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm – rodzaj oprawy oświetleniowe).

W przypadku, gdy żyrandole, kinkiety, plafony zawierają w komplecie źródła światła (lampy fluorescencyjne, kompaktowe, wyładowcze, sodowe, diody elektroluminescencyjne LED), wówczas same oprawy należy klasyfikować do grupy 4.7 lub 5.4, natomiast źródła światła do grupy 3 (lampy – rodzaj lampy fluorescencyjne, kompaktowe, wyładowcze, sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

Jak widać na przedstawionym przykładzie, konsekwencje dla przedsiębiorstw wynikające z obowiązujących zmian mogą być bardzo istotne, zarówno w wymiarze sprawozdawczym, jak i finansowym. Wymienione obligatoryjne regulacje prawne, spowodują w konsekwencji wzrost kosztów działania systemu gospodarowania zużytym sprzętem, co będzie miało odzwierciedlenie w kosztach gospodarowania odpadami na 2018 r.

Źródło: PZPO

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

[ssba-buttons]