Najbardziej inteligentne miasta na świecie to Singapur, Londyn i Barcelona

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Wynika to z raportu, który przygotował Philips Lighting we współpracy ze SmartCitiesWorld.

Raport1 opiera się na dogłębnych badaniach z udziałem 150 kluczowych osób z całego świata, mających wpływ na planowanie urbanistyczne. Z raportu wynika, że najbardziej inteligentne miasta na świecie to Singapur, Londyn i Barcelona. 56% respondentów odpowiedziało, że wizjonerskie przywództwo jest czynnikiem w największym stopniu wpływającym na powodzenie programów inteligentnych miast. W raporcie podkreślono wpływ świadomych liderów inspirowanych długofalową wizją przyszłości, budowanej głównie dzięki współpracy między poszczególnymi organami i wydziałami.

 

Potencjalne korzyści są ogromne. Badanie za najlepszy przykład podaje Barcelonę – wdrożenie systemów Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) przyczyniło do utworzenia w stolicy Katalonii około 47 tys. miejsc pracy oraz pozyskania oszczędności w wysokości 42,5 mln euro na wodzie, a także dodatkowych 36,5 mln euro zysków w ciągu roku dzięki wprowadzeniu systemu inteligentnych parkingów2.

Co dziesiąty organ władz miasta nie ma kompetencji do rozwijania inteligentnego miasta

Jeden na dziesięciu przedstawicieli władz lokalnych stwierdził, że nie ma wystarczających kompetencji, aby móc realizować program na rzecz inteligentnego miasta. Powstrzymują ich także ograniczenia budżetowe, brak infrastruktury, krótkoterminowe planowanie i brak przywództwa w zakresie wdrożenia programu.

Najczęstsze czynniki hamujące to ograniczenia budżetowe (23%) i potrzeba lepszej infrastruktury pomocniczej (19%), co dowodzi, że inwestycja w projekt inteligentnego miasta nie jest łatwa. Raport sugeruje jednak, że projekty, które zapewniają krótkoterminowe zyski, a także długoterminową infrastrukturę, mogą przezwyciężyć te problemy. Przykładem może być zintegrowane oświetlenie uliczne w San Jose czy inteligentne latarnie LED w Los Angeles, które przynoszą roczne oszczędności w wysokości 9 mln dol., a koszty realizacji inwestycji zwrócą się już w ciągu siedmiu lat.

Co ciekawe, raport wykazuje, że miasta często wydają 50% swojego budżetu na oświetlenie uliczne. Wdrożenie inteligentnej technologii oświetleniowej znacząco obniża zużycie energii, oraz przyczynia się do zmniejszenia przestępczości, pomaga lokalnym firmom, a także tworzy bardziej przyjazne środowisko dla mieszkańców miast. Przede wszystkim jednak przynosi realne oszczędności i zmniejsza negatywny wpływ miast na naturę.

Miasta zużywają 70% światowej energii

Konieczne jest uświadomienie sobie korzyści płynących z tworzenia inteligentnych miast. Miasta zużywają 70% światowej energii, a do 2050 roku obszary miejskie będą zamieszkane przez 6,5 mld ludzi na całym świecie – to o 2,5 mld więcej niż obecnie. Aby aglomeracje mogły odpowiednio służyć swoim mieszkańcom, podczas gdy popyt na mieszkania i energię wzrasta, władze lokalne muszą stawić czoło trudnym wyzwaniom w takich obszarach jak technologia, komunikacja, bezpieczeństwo danych i zużycie energii.

Władze miasta stają przed trudnymi wyborami dotyczącymi infrastruktury. Muszą zrównoważyć konieczność utrzymania istniejących usług przy jednoczesnym inwestowaniu w modernizację, odpowiednim zarządzaniu wzrostem populacji i realizacją założeń zrównoważonego rozwoju – wszystko w ramach restrykcyjnych ograniczeń budżetowych – powiedział Jacques Letzelter, kierownik segmentu w Philips Lighting. Już teraz nowe technologie mogą poprawić sposób, w jaki miasta dostarczają, obsługują i utrzymują usługi publiczne – od oświetlenia i transportu po łączność i opiekę zdrowotną. Ich wdrożenie jest jednak spowalniane poprzez wybór technologii, które nie współgrają ze sobą nawzajem lub nie integrują się dobrze z innymi, istniejącymi już usługami. Na szczęście istnieje wiele przykładów udanych projektów inteligentnego miasta, które pokazują, że przeszkody te można przezwyciężyć, stosując odpowiednie podejście do współpracy oraz technologie integracyjne. Dzięki tym projektom wiemy, że inteligentne miasta mogą poprawić jakość życia i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

Wykorzystanie Internetu Rzeczy

W raporcie omówiono również kluczową rolę, jaką rozwijający się Internet Rzeczy odgrywa w powodzeniu idei smart city. Rewolucja w zakresie gromadzenia danych (35%), komunikacji mającej na celu świadczenie odpowiednich usług (15%) oraz zarządzanie obciążeniem zasobów miejskich (13%) to trzy główne obszary, w których, według respondentów, Internet Rzeczy przyniesie miastom najwięcej korzyści. W raporcie zauważono jednak, że wdrażanie nowych technologii i programu inteligentnego miasta wygląda inaczej w przypadku każdej aglomeracji.

Trzy najbardziej inteligentne miasta zostały wyróżnione za bardzo odmienne cechy smart city. Singapur chwalono za przyszłościową infrastrukturę, w tym budynki, transport i wykorzystanie podziemi. Londyn wyróżniono za skoncentrowanie się na społecznościach przy wdrażaniu technologii. Jeden z respondentów stwierdził, że Londyn „przyciąga nowe technologie i spółki jak magnes”. Barcelonę odznaczono ze względu na progresywne podejście najważniejszych przedstawicieli rządu.

Współpraca jest kluczem do sukcesu. Aby naprawdę skorzystać z potencjału inteligentnego miasta, konieczna jest zmiana mentalności. Władze lokalne powinny tworzyć plany długofalowe i angażować więcej organów do współpracy – powiedział Andreas Knobloch, specjalista ds. relacji w Philips Lighting. – Musimy myśleć o systemach miejskich jak o wspólnym ekosystemie. Tym samym, my wszyscy – technolodzy, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa, ekolodzy i ogół społeczeństwa – musimy pomóc przy tej inwestycji, aby umożliwić miastom skuteczne wdrażanie programów inteligentnego miasta.

Pełny raport dostępny jest tutaj.

1 SmartCitiesWorld we współpracy z Philips Lighting przeprowadził ankietę wśród ponad 150 osób odgrywających role opiniotwórcze. Badanie trwało od sierpnia do września 2017 r., a respondenci pochodzili z ponad 19 krajów na całym świecie. Uczestnicy badania to dyrektorzy generalni ds. inwestycji, technologii i rozwoju (a także osoby pełniące nowe funkcje w zakresie innowacji, informacji, technologii i danych), burmistrzowie, szefowie/kierownicy wydziałów w ratuszu, konsultanci, rzeczoznawcy i architekci. Na podstawie badania przygotowano raport „Inteligentne miasta: zrozumieć wyzwania i szanse” – pełny raport do pobrania tutaj w języku angielskim.

2 Źródło: https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3987056/

[ssba-buttons]