Sprzedaż spółki na Białorusi

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych przez Relpol S.A. 80% udziałów w spółce Relpol M zarejestrowanej na Białorusi.

Sprzedaż tej spółki nie będzie miała wpływu na wyniki Relpol S.A. ani na wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Relpolu. Spółka Relpol M nie była konsolidowana. Kapitał własny tej spółki wynosi 158 tys. zł, przychody ze sprzedaży osiągnięte w 2017 r. wyniosły 567 tys. zł (w I kw. 2018 było to 98 tys. zł). Spółka w 2017 r. poniosła stratę netto w wysokości 12 tys. zł (za I kw. 2018 strata wyniosła ok. 2 tys. zł).

Spółka ta została powołana i zawiązana jako spółka handlowa dla realizacji sprzedaży Relpolu na rynku białoruskim. Jednakże w związku ze zmianą sytuacji rynkowej od chwili powołania tej spółki w 1997 r., niewielkim wolumenem sprzedaży towarów Relpol S.A. przez ten podmiot, malejącym znaczeniem tej spółki dla działalności i rozwoju grupy kapitałowej, brakiem perspektyw jej dynamicznego rozwoju i generowania zysków, a także rosnącymi obowiązkami sprawozdawczymi obciążającymi koszty działalności obu spółek, zarząd Relpol S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych udziałów.

W pierwszej kolejności Relpol zwróci się z propozycją odkupienia udziałów do drugiego udziałowca. W przypadku braku jego zainteresowania Relpol będzie szukać innych nabywców.

Cena ustalona została na podstawie wyceny mieszanej, majątkowo-dochodowej, bazującej na indywidualnej sytuacji tej spółki. Relpol S.A. zamierza kontynuować i rozwijać działalność handlową na rynku białoruskim poprzez dalszą współpracę z tą spółką, a także z obecnymi i nowymi dystrybutorami na zasadach umów handlowych zawieranych pomiędzy nimi a Relpol S.A.

Na zdjęciu zakład produkcyjny Relpol SA w Żarach

www.relpol.pl

 

[ssba-buttons]