Dofinansowanie projektu nowej linii zasilaczy LED

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Dnia 16 lipca 2018 r. Govena Lighting S.A. podpisała umowę na “Opracowanie nowej linii zasilaczy LED (typu SLIM) o wysokim zakresie mocy wraz ze specjalnymi obudowami” w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest opracowanie zasilaczy pracujących w szerokim zakresie i linii wzorniczej obudów, których wysokość nie przekroczy 10 mm.

Przedmiotem dofinansowania są koszty poniesione przez firmę w okresie realizacji tego projektu (koszty personelu, materiałów i dostaw, aparatury i sprzętu oraz koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów).

Całkowity koszt projektu wynosi 982 952,97 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 940 241,97, z czego dofinansowanie wyniesie 583 121,31 zł, co stanowi 62,02%.

Spółka pokryje wkład własny w wysokości 357 120,66 zł z bieżącej działalności (główne źródło finansowania), pożyczki od właściciela spółki i głównego akcjonariusza (jako źródło dodatkowe) oraz ze środków pozyskanych z emisji akcji.

Realizacja projektu pozwoli na dalszy rozwój i poszerzenie asortymentu, który ze względu na swoje cechy (miniaturyzacja i parametry) przyciągnie potencjalnych klientów, a tym samym zwiększy przychody.

 

[ssba-buttons]