Problemy małych i średnich firm budowlanych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
spływ należności w branży elektrycznej

Dane o spływie należności w branży elektrycznej na przełomie sierpnia i września 2018 roku były bardzo zbliżone do tych z poprzednich miesięcy – zarówno producentów jak i hurtowni elektrycznych.

Minimalna poprawa spływu należności

Skala poprawy względem poprzedniego roku była minimalnie wyraźniejsza w wynikach hurtowni, symboliczna w odniesieniu do należności producentów materiałów elektrotechnicznych. Wiąże się to ze stosunkowo dobrą na tle innych branż artykułów budowlanych kondycją sektora elektroinstalacyjnego w ubiegłym roku – poprawę w kwestii rozliczeń zaczął on odczuwać już w drugiej połowie 2017 roku. Punkt odniesienia był więc wysoko, ale skala dopływu nowych środków na rynek (efekt 20% wzrostu r/r wartości produkcji budowlanej) usprawiedliwiałaby oczekiwanie widoczniejszej poprawy niż jedynie 0,7% w odniesieniu do znacznie przeterminowanych należności – de facto strat.

Katalog Hurtownie Elektrotechniczne

Małe i średnie firmy wciąż mają przeterminowane należności

Utrzymywanie się stosunkowo wysokiego odsetka przeterminowanych należności wskazuje na problemy części odbiorców, zwłaszcza małych i średnich firm budowlanych, które ze względu na mniejszą skalę swojej działalności mają też mniejsze możliwości rekompensowania sobie poprzez bardziej intratne prace strat ponoszonych w efekcie m.in. wzrostu kosztów pracy i materiałów budowlanych.

RE na podstawie materiałów Moralność płatnicza branży elektrycznej. Michał Modrzejewski, Euler Hermes

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

[ssba-buttons]