Zarząd Apatora w większym składzie

Arkadiusz Chmielewski zarząd Apator

Apator rozszerzył skład zarządu. Od 1 stycznia 2019 roku jego członkiem jest Arkadiusz Chmielewski. Pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu Grupy Apator.

Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix SA, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki i będzie ją nadal kontynuował. Zasiada również w Radzie Dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., zależnej od Apator Metrix SA.

Zarząd Apator działa w następującym składzie:
Mirosław Klepacki – prezes zarządu, dyrektor generalny
Arkadiusz Chmielewski – członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy Apator

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej