Moc instalacji OZE w Polsce

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
instalacje wiatrowe

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Dane obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Na koniec 2018 roku w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 8593 MW. To zaledwie o 0,64% (czyli o 55 MW) więcej niż rok wcześniej. Jest to najmniejszy wzrost mierzony współczynnikiem r/r od 2005 roku.

Czytaj Informacje z rynku fotowoltaicznego

Moc OZE w Polsce

Moc zainstalowana OZE w Polsce w latach 2012-2018 w MW

Najwyższy wzrost mocy zanotowano w 2016 roku. Wtedy w porównaniu do 2015 roku było o 1446 MW więcej, czyli aż o 20,8%. Od 2016 roku dynamika instalowania OZE ustabilizowała się.

Największy udział w ilości mocy mają instalacje wykorzystujące energię wiatru. W 2018 roku stanowiły 68% mocy ogółem. Także tempo przyrostu mocy wiatraków było najwyższe we wszystkich latach w porównaniu z innymi źródłami odnawialnymi. Po 2016 roku tempo znacznie osłabło.

moc OZE według rodzaju źródeł

Moc OZE według rodzaju źródeł w Polsce w latach 2012-2018 w MW

Prawie na takim samym poziomie utrzymuje się moc instalacji wykorzystujących hydroenergię, jednak w 2018 roku wartość mocy nieznacznie spadła. Jest to jedyny spadek wśród wszystkich OZE. Stabilnie rozwija się biomasa i biogaz.

Moce OZE udział według źródeł

Moc zainstalowana OZE według udziału poszczególnych rodzajów źródeł w Polsce w 2018 roku

Największy wzrost dotyczy fotowoltaiki. Moc wzrosła o 43 MW w porównaniu do 2017 r. Jeśli porówna się tę wartość z ogólnym wzrostem mocy OZE (55 MW), oznacza to, że instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego najbardziej przyczyniły się do wzrostu mocy w Polsce, stanowiąc 78% całego wzrostu. Niestety udział instalacji fotowoltaicznych w ogólnej ilości mocy zainstalowanej OZE to zaledwie 2%.

Rodzaj OZE 2012

MW

2013

MW

2014

MW

2015

MW

2016

MW

2017

MW

2018

MW

Biogaz 131,247 162,241 188,549 212,497 233,967 235,373 237,618
Biomasa 820,700 986,873 1008,245 1122,670 1281,065 1362,030 1362,870
Fotowoltaika 1,290 1,901 21,004 71,031 99,098 103,896 146,995
Wiatr 2496,748 3389,541 3833,832 4582,036 5807,416 5848,671 5864,443
Woda 966,103 970,128 977,007 981,799 993,995 988,377 981,504
Łącznie 4416,088 5510,684 6028,637 6970,033 8415,541 8538,347 8593,430
Wzrost r/r 1334,045 1094,596 517,953 941,396 1445,508 122,806 55,083

RE na podstawie informacji URE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]