Konflikt pogrążył Apanet

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW Apanet

W trzecim i czwartym kwartale 2018 r. Apanet zaprzestał konsolidowania (uwzględniania) wyników spółki zależnej Apanet Green System, w której skupiona była działalność operacyjna grupy. Skutkiem są niemal zerowe przychody w ubiegłym roku i powiększenie strat. Powodem decyzji o  nieobejmowaniu konsolidacją spółki zależnej jest brak dostępu do jej danych finansowych i toczące się spory sądowe z Andrzej Lisem (byłym prezesem Apanetu), co de facto nie pozwala na sprawowanie kontroli nad spółką-córką. To nie znaczy, że zaprzestała ona działalności: realizuje wcześniej rozpoczęte kontrakty i pozyskuje nowe, ale czas pokaże, czy i kiedy Apanet będzie czerpał z tego profity.

Tymczasem trwa postępowanie prokuratorskie, rozpoczęte 1 lipca 2018 r., które zmierza do ustalenia, czy – jak twierdzi obecny zarząd Apanetu – w okresie od 1 sierpnia do 20 września 2017 r. doszło do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Andrzeja Lisa, co poskutkowało wyrządzeniem spółce znacznej szkody majątkowej. Andrzej Lis nie pozostaje dłużny i próbuje odzyskać kontrolę nad Apanetem – m.in. wnioskował o wykreślenie z KRS Dariusza Karolaka jako prezesa zarządu i wpisanie siebie w to miejsce. Sąd oddalił jednak ten wniosek. Inwestorzy giełdowi zareagowali na to pozytywnie, bo kurs wyraźnie wzrósł, ale wciąż jest o ponad połowę niższy niż w czasach sprzed wybuchu konfliktu.

Apanet 2017 2018 zmiana r/r
przychody 0,09 0,00 -97%
wynik operacyjny -0,14 -0,26 79%
wynik netto -0,14 -0,27 94%

RE