Apator na krzywej wznoszącej

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW Apator

Toruńska spółka przerwała trwającą trzy lata serię spadku zysku netto. W 2018 r. zarobiła 69,2 mln zł, aż o 63 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie przeszkodził w tym spadek przychodów o 6 proc. z rekordowego poziomu 883 mln zł.

Zarząd Apatora skoncentrował się w ubiegłym roku na podnoszeniu efektywności operacyjnej, dokonując zmian organizacyjnych oraz optymalizując koszty i portfel produktowy. Zdecydowanej poprawie uległy wyniki spółek informatycznych: Apator Rector wypracował wyniki zgodne z założeniami, a Apator Elkomtech zanotował przychody i zyski znacznie powyżej zakładanego budżetu.

Osiągnęliśmy zakładane cele finansowe oraz zrealizowaliśmy szereg kluczowych inicjatyw biznesowych i organizacyjnych. Mamy przed sobą dobre perspektywy rozwoju, pozostając rzetelnym partnerem w biznesie i atrakcyjnym pracodawcą – przekonuje Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

Pod koniec ubiegłego roku spółka przedstawiła strategię do roku 2023. Zamierza zwiększyć do tego czasu przychody do 1,4 mld zł,  więc o 10 proc. średniorocznie, a wynik EBITDA ma urosnąć średniorocznie o 9proc., do 220 mln zł. Motorem wzrostu będzie rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowa portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart, oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji. W ciągu 5 lat Apator planuje wydać 380 mln zł na inwestycje i utrzymać na poziomie ponad 50 proc. udział eksportu w sprzedaży.

Apator 2017 2018 zmiana r/r
przychody 883,2 827,8 -6%
wynik operacyjny 62,7 91,1 45%
wynik netto 42,6 69,2 63%

RE