Luxima płaci za upadłości

   |    tekst redakcyjny    |   
Firmy elektrotechniczne na GPW Luxima

30 października spółka zależna od Luximy – Led Lease (przejęta zaledwie rok wcześniej), złożyła w warszawskim Sądzie Rejonowym wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Firma jest zagrożona upadłością, bo zbankrutowali jej dwaj duzi kontrahenci – drogerie Dayli oraz sieć marketów budowlanych Praktiker. Do nich Led Leas dostarczał lampy w formule wynajmu długoterminowego. Szczegółów co do propozycji układowych jeszcze nie ma, firma nadal prowadzi działalność – a przynajmniej prowadziła ją w listopadzie ubiegłego roku, bo wówczas opublikowano ostatni komunikat w systemie informacyjnym giełdy. Raport za trzeci kwartał 2018 r. był także ostatnim, który przedstawiono, ale dobrych wieści w nim być nie mogło – może poza wyraźnym wzrostem przychodów do niemal 10 mln zł. Cóż z tego, skoro strata netto sięgnęła prawie 20 mln zł.

Jak zaznaczono, ze względu na fakt, że Led Lease jest znaczącym dłużnikiem Luximy, a zadłużenie to będzie znacząco zredukowane i rozłożone w czasie , również Luxima będzie zmuszona do obrony przed wierzycielami.

Emitent w najbliższym czasie wystąpi również o otwarcie postępowania układowego – podano w raporcie za trzeci kwartał, ale później nie ukazał się już żaden komunikat na potwierdzenie tej zapowiedzi.

Luxima I-III kw. 2017 I-III kw. 2018 zmiana r/r
przychody 0,80 9,80
wynik operacyjny 1,47 -18,42
wynik netto 1,34 -19,87

RE