Firmy elektroinstalacyjne działają pod nową nazwą

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
logo PSBE

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, założonego w 2007 r. przez prezesów największych firm elektroinstalacyjnych zdecydowali o zmianie nazwy i celów statutowych. Obecnie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej (PSBE) organizacja planuje dotrzeć za pomocą kampanii informacyjnej ze swoją nową misją i programem działania do wszystkich uczestników rynku.

W obliczu wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką, podjęliśmy decyzję jako Stowarzyszenie o budowaniu silnej i szerokiej organizacji gotowej do roli lidera przemian, która reprezentuje polskie firmy i jest ekspertem w debacie nad przyszłym kształtem rynku – mówi Jacek Stankiewicz, prezes PSBE.

Stowarzyszenie w zmienionej formule zamierza skutecznie reprezentować branżę przed organami administracji państwowej i samorządowej, biorąc udział m.in. w opiniowaniu istotnych projektów aktów prawnych, prezentowaniu propozycji rozwiązań czy zgłaszaniu problemów, z jakimi borykają się firmy z branży.

PSBE planuje rozpoczęcie programu ścisłej współpracy z innymi organizacjami branżowymi a także uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w celu popularyzacji wykorzystania nowych i innowacyjnych technologii na rynku. Ważnym elementem działalności organizacji będzie również prowadzenie badań rynku elektroenergetycznego oraz organizacja debat i specjalistycznych szkoleń branżowych.

Podczas wrześniowych targów energetycznych w Bielsku-Białej Stowarzyszenie zamierza przedstawić swój pomysł na konsolidację branży wokół idei sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Wybór targów ENERGETAB jako miejsca inauguracji naszego Stowarzyszenia w nowej formule był naturalny, ponieważ jest to jedno z ważniejszych miejsc, gdzie można ocenić kondycję polskiej elektroenergetyki. W związku z tym w imieniu swoim i członków Stowarzyszenia serdecznie zapraszam uczestników Targów ENERGETAB na organizowaną przez nas debatę „Liderzy czy statyści? Jaką rolę w transformacji energetycznej odegrają polskie firmy.” Spotkanie odbędzie się w drugi dzień targowy 18 września, w godzinach 10.00-12.00. Po więcej szczegółów odsyłam Państwa na naszą stronę internetową – mówi Wojciech Sidziński, wiceprezes PSBE.

Członkami Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej są przedstawiciele firm z sektora elektroenergetycznego wspieranych przez kilkanaście spółek kapitałowych, których łączne przychody za rok 2017 wyniosły ponad 2,5 mld zł, przy zatrudnieniu ponad 6,5 tys. pracowników.

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]