Monitorowanie produktów elektrotechnicznych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
konferencja o jakości Energetab 2019

Podczas tegorocznych targów Energetab odbędzie się konferencja o jakości produktów na rynku. O znaczeniu tematu świadczy fakt, że spotkanie przygotowały cztery organizacje branżowe.

Konferencja ma tytuł: Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej. Rynek Elektryczny jest patronem medialnym konferencji.

Konferencja odbędzie się drugiego dnia targów Energetab, 18 września br. o 13.00 w Hotelu Dębowiec (sala Lazurytowa) w Bielsku-Białej.

Konferencję przygotowały organizacje branży elektrotechnicznej:

  • Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE KIGEiT) Monitorowanie rynku aparatów elektrycznych niskiego napięcia w Polsce – działania SPAE w ramach europejskiej inicjatywy MSSI Electrical
  • Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE)Działania kontrolne w zakresie przewodów elektroinstalacyjnych YDYp
  • Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego ”Pol-lighting”Program monitorowania jakości produktów oświetleniowych – Lampy LED, oprawy LED >25 W – wyniki badań, postępowania przez organem nadzoru UOKIK, UKE, współpraca z rynkiem hurtowym i WOH
  • Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (SHE)Dystrybucja elektrotechniki w XXI wieku

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia (Imię i Nazwisko, adres e-mail) do dnia 15 września br., do godz. 16:00 na adres: konferencja_4izb@kigeit.org.pl.

[ssba-buttons]