Raporty

Produkcja urządzeń elektrycznych

Dział przemysłu – urządzenia elektryczne – obejmuje produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, przewodów, kabli izolowanych oraz sprzętu instalacyjnego, elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego, a także elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. W strukturze branżowej produkcji sprzedanej wartościowo największy udział ma sprzęt gospodarstwa domowego. Produkcja działu urządzenia... »