Największe hurtownie elektrotechniczne

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
centrum dystrybucyjne kaczmarek Electric w Powodowie

Na rynku hurtu elektrycznego zaostrzała się walka cenowa pomiędzy konkurentami, skutkująca spadkiem marż na sprzedaży towarów we wszystkich kluczowych grupach produktowych oraz kategoriach klientów. Mimo to największe hurtownie elektrotechniczne osiągnęły w 2018 roku wyniki, które należy uznać za bardzo dobre.

Do 5 największych hurtowni elektrotechnicznych należą (według przychodów za 2018 rok): TIM, Alfa Elektro, Kaczmarek Electric, Onninen (tylko elektrotechnika) i Grodno.

TIM z największymi w historii obrotami

TIM SA zakończył 2018 rok z najwyższymi w historii obrotami: 751,5 mln zł, czyli +14,6% r/r. Zysk netto wyniósł 10,2 mln zł, co oznacza wzrost aż o niemal 1295% w porównaniu z rokiem 2017 (732 tys. zł). To przede wszystkim zasługa rekordowych przychodów ze sprzedaży. Warto jednak zwrócić uwagę także na wzrost kosztów operacyjnych (do 736,7 mln zł, +12,5% r/r), który był jednak o 2,1 p. proc. niższy od wzrostu przychodów.

Rosnącym obrotom towarzyszy wzrost liczby klientów. W 2018 r. zakupów w TIM-ie dokonało ponad 30 tysięcy klientów, o 10,5% więcej niż rok wcześniej. O 9,8% r/r, do prawie 11,2 tys., wzrosła liczba klientów kluczowych TIM-u, a więc realizujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupy o wartości ponad 1500 zł miesięcznie.

Niemal 71% przychodów TIM-u przyniosła sprzedaż online.

Sprzedaż 3LP SA do klientów spoza Grupy TIM (bez najmów) wzrosła do niemal 15,6 mln zł, co oznacza wzrost aż o 317%. W obszarze usług logistycznych udział klientów spoza GK TIM wyniósł 27,5%. Ten wskaźnik oznacza, że jeden z głównych celów strategicznych, który zakładał osiągnięcie w 2018 r. udziału przychodów z klientów zewnętrznych na poziomie 25-30%, został zrealizowany. Całkowite przychody 3LP SA wyniosły w 2018 r. 74,2 mln zł, o ponad 23% więcej niż w roku 2017.

Dla logistycznej spółki z Grupy TIM rok 2018 był przełomowy. 3LP po raz pierwszy zanotowało bowiem dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wygenerowało również dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie ponad 6 mln zł.

Miniony rok był czasem zmian w pozostałych spółkach zależnych TIM-u. W stan likwidacji postawiona została spółka Sun Electro Sp. z o.o. W grudniu 2018 r. TIM całkowicie wycofał się z Elit SA, zwiększając jednocześnie do 100% zaangażowanie w bydgoskiej spółce Rotopino.pl SA (w Grupie TIM od 2011 r.), która zanotowała rekordowe przychody ze sprzedaży (61,3 mln zł) i 123 tys. zł zysku netto wobec 664 tys. zł straty w 2017 r.

Grupa Kapitałowa TIM zakończyła rok 2018 zyskiem netto w wysokości niemal 15,1 mln zł wobec 3,8 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął niemal 19,9 mln zł (vs 3,2 mln straty zł w 2017 r.).

 

Stabilny rozwój Alfy Elektro

Rok 2018 był dobrym rokiem dla Alfy Elektro. Dzięki ciągłemu wzmacnianiu aktywności zarówno w obszarze sprzedaży, jak i negocjacji zakupów z dostawcami udało się poprawić rentowność działalności oraz osiągnąć satysfakcjonujący wynik za cały 2018 rok. Sprzedaż wzrosła o 11% w stosunku do 2017 roku (pomimo zamknięcia kilku oddziałów) i osiągnęła ponad 623 mln zł.

Pomimo tej trudnej sytuacji rynkowej Alf Elektro osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 8,1 mln zł, co stanowi 22% r/r.

Na koniec 2018 roku sieć Alfa Elektro miała 68 punktów sprzedaży (w trakcie roku zamknięta została 1 hurtownia oraz 3 oddziały satelitarne). Zmieniła się także struktura organizacyjna w obszarze logistyki: powstał jeden magazyn centralny zlokalizowany w Chorzowie, z którego dostawy realizowane są obecnie do wszystkich hurtowni na terenie całej Polski.

Zatrudnienie na koniec 2018 roku zwiększyło się 8 pracowników.

W 2018 roku to rok inwestycji dla Alfa Elektro. Kwota wydatków osiągnęła blisko 10,4 mln zł i znacząco przekroczyła wartość amortyzacji. Główne obszary nowych inwestycji obejmowały wyposażenie nowego magazynu centralnego oraz prace związane z wdrożeniem nowego systemu informatycznego klasy ERP. Obecnie planowane są kolejne inwestycje w nowe rozwiązania informatyczne oraz logistyczne. W tym roku powstała nowa strona internetowa. Zmieniło się także logo firmy.

 

Pełna informacja o największych hurtowniach w numerze majowym RE.

Fot. Kaczmarek Electric, Centrum Logistyczne w Powodowie

RE

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny. Zobacz więcej

[ssba-buttons]