Przeglądy

Drogowe oprawy oświetleniowe LED

W oświetleniu drogowym, ulicznym i miejskim bardzo korzystną cechą diod LED okazało się połączenie wysokiej efektywności przetwarzania energii elektrycznej na promieniowanie widzialne z parametrami światła – jego białą barwą, możliwością uzyskania różnych temperatur barwowych bieli i doskonałymi właściwościami oddawania barw. Miniaturyzacja pojedynczej diody LED i jej niska moc, wielokrotnie niższa... »

Inteligentne liczniki energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej jest bardzo ważny, ilość pobranej energii stanowi bowiem fundament rozliczeń finansowych między jej wytwórcą a odbiorcą. Pomiar umożliwia także monitoring zużycia oraz rozpływu energii elektrycznej w sieciach i zakładach przemysłowych. Mając pełną kontrolę nad poborem energii, można też wpływać na emisję CO2. Przegląd liczników ukazał się w... »

Narzędzia do obróbki kabli i przewodów

Kable to jedno- lub wielożyłowe przewody o izolowanych żyłach i szczelnej powłoce. Mogą mieć mały przekrój i działać na niskie napięcie lub też złożoną konstrukcję, duży przekrój i obciążalność prądową. Ze względu na szeroki asortyment kabli do ich obrabiania używa się różnego rodzaju narzędzi. W zależności od funkcji można je... »

Sterowniki rolet

Sterowniki rolet to urządzenia przeznaczone do zdalnego sterowania roletami okiennymi, markizami, żaluzjami, rolowanymi bramami oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w bezkomutatorowy silnik. Źródłem zasilania są w nich silniki elektryczne jednofazowe prądu zmiennego załączane za pomocą włączników chwilowych klawiszowych (np. dzwonkowych) lub silniki radiowe uruchamiane zdalnie pilotem. Każdy z napędów można także... »

Obudowy metalowe do rozdzielnic

Najważniejszym elementem każdej szafy elektrycznej rozdzielczej lub rozdzielnicy jest obudowa. W zależności od konstrukcji dzieli się je na szkieletowe i bezszkieletowe (samonośne). W pierwszych konstrukcja wsporcza oparta jest na szkielecie z kątowników stalowych osłoniętych blachami, w drugich – obudowa stanowi podstawę montażu aparatury (stosowana w mniejszych rozdzielnicach wyposażonych w stosunkowo... »

Urządzenia Ex

W strefach zagrożonych wybuchem mogą być instalowane tylko urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) lub innym o odpowiednich parametrach, oznakowane zgodnie z certyfikatem. Na każdym z tych urządzeń powinny znajdować się: parametry przeciwwybuchowe, stopień ochrony IP, logo stacji badawczej oraz numer certyfikatu.     Przegląd urządzeń Ex ukazał się w... »