Raporty

indeks rynku elektrycznego marzec 2019

Indeks wybronił się przed spadkiem

W marcu 2019 roku Indeks Rynku Elektrycznego, odzwierciedlający notowania giełdowe spółek z branży elektrotechnicznej, nie zmienił wartości. Po dwóch miesiącach silnych zwyżek (w styczniu o 7 proc., w lutym o 3,5 proc.) koniunktura na giełdzie trochę osłabła. Na początku kwietnia kursy trochę odbiły. Jedną z niewielu spółek, które wyróżniły się... »
spływ należności w branży elektrycznej

Koncentracja hurtowników sprzyja lepszemu monitorowaniu i egzekwowaniu należności

Przełom lutego i marca 2019 roku to widoczne ożywienie w branży elektrycznej. Widać koniec zimowego przestoju, a raczej pewnego spowolnienia w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca. Wzrost wartości należności bieżących dystrybutorów artykułów elektroinstalacyjnych to zapewne efekt zwiększenia się skali nowych zamówień. W porównaniu do sytuacji sprzed roku na początku sezonu widać... »
spływ należności w branży elektrycznej

Firmy mają kłopoty nie z powodu braku zleceń, ale ich niskiej rentowności

Pierwszy kwartał każdego roku w branżach związanych z budownictwem, także w elektrycznej, oznacza pewne spowolnienie obiegu należności w stosunku do poprzedniego – IV kwartału. Tak jest i tym razem, ale spływ należności na przełomie stycznia i lutego 2019 r. był nie tylko wolniejszy niż w końcówce 2018 r., ale też... »
raport GPW luty 2019

Dobra passa podtrzymana

Po 7-procentowej zwyżce notowań w styczniu, w kolejnym miesiącu Indeks Rynku Elektrycznego kontynuował odbicie z historycznego dołka, które zaczyna być już widoczne na długoterminowym wykresie notowań. Wzrost o 3,5 proc. jest w znacznej mierze zasługa dynamicznej zwyżki kursu ZPUE, jednego z większych przedstawicieli sektora, który jednak – jeśli spojrzeć na... »
elektrownia fotowoltaiczna i wiatrowa

Instalacje OZE w liczbach

Urząd Regulacji Energetyki URE opublikował listę instalacji odnawialnych źródeł energii według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Z danych wynika, że liczba instalacji OZE wynosi 3017, z czego 1198 to wiatr, a 671 - fotowoltaika. Instalacje fotowoltaiczne stanowią 22% wszystkich instalacji OZE. Najwięcej jest ich w województwie śląskim, najmniej... »
instalator fotowoltaiki

Fala negatywnych wyników z egzaminów na certyfikowanego instalatora PV. Przyczyny?

W Polsce rozwija się rynek instalacji fotowoltaicznych. Rośnie także liczba certyfikowanych instalatorów systemów fotowoltaicznych. Jedną z metod otrzymania certyfikatu jest odbycie szkolenia, a po nim przystąpienie do egzaminu. Niestety, odsetek osób z negatywnym wynikiem, jest coraz większy. Statystyki trochę przerażają. W ostatnich miesiącach średnio połowa nie zdaje egzaminu. Jakie mogą... »