Branża znów pod kreską

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Indeks Rynku Elektrycznego zanotował czwarty z rzędu miesiąc spadków, kończąc lipiec 4,8 proc. pod kreską. Wskaźnik po raz pierwszy w historii osunął się poniżej 300 pkt. Wyjściowo, w 2007 r., miał wartość 1000 pkt*.

W lipcu 13 spółek z sektora straciło na wartości, sześć – zyskało, kurs trzech nie zmienił się.

Pozytywnie na tle słabnącej branży wyróżnił się Alumast, który w drugim kwartale zwiększył przychody o ponad 1 mln zł r/r, do 4,4 mln zł, a zysk netto podskoczył do 185 tys. zł, wobec skromnych 12 tys. zł przed rokiem. Największy wpływ na poprawę rezultatów miało zakończenie prac przy rozbudowie linii do produkcji słupów kompozytowych, dzięki czemu znacznie zwiększyła się wielkość produkcji (o 3,3 tys. sztuk więcej niż w I kwartale 2019 r.).

O 4,9 proc. spadły w lipcu notowania Apatora, największej spółki w branży. Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 24 lipca, obniżyli cenę docelową dla akcji Apatora spółki do 25 zł z wcześniejszych 28,5 zł, podtrzymując rekomendację „trzymaj”.

Piotr Łopaciuk, autor raportu, zaznacza, że spółka planuje dość spore nakłady inwestycyjne w najbliższych latach, w tym na badania i rozwój. Jak prognozuje, w 2019 roku spółka wypracuje 144 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 876 mln zł, a w 2020 roku 148 mln zł EBITDA i 903 mln zł przychodów.

O 3,6 proc. obniżył się kurs Elektrobudowy, której zarząd otrzymał wstępną ofertę objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału od potencjalnego inwestora branżowego – firmy PG Energy Capital Management. Negocjacje trwają, a partner to tzw. butik inwestycyjny, którego założycielem jest Paweł Gricuk, który przez ponad dekadę na przełomie wieków pracował w banku JP Morgan, organizując finansowania dla przedsiębiorstw i rządów. Był odpowiedzialny m.in. za finansowanie i debiut giełdowy TVN. W tym roku przejął znajdującą się w kłopotach firmę Ursus-Bus, producenta autobusów. PG Energy jest ponadto udziałowcem Elektromontażu Poznań, świadczącego usługi elektroinstalacyjne i produkującego urządzenia energetyczne oraz spółki CoalTech Poland (pracuje nad uruchomieniem produkcji paliwa ekologicznego z odpadów węglowych).

PG Energy nie jest jedynym podmiotem, który jest zainteresowany Elektrobudową. Inny – Zarmen – złożył już wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad spółką.

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na walnym zgromadzeniu 4 września o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji s. F z pozbawieniem prawa poboru.

Nową emisję serii F kierujemy zarówno do szeroko rozumianych zewnętrznych inwestorów strategicznych, jak i do obecnych akcjonariuszy. Zarząd spółki prowadzi już rozmowy z wyselekcjonowanymi branżowymi inwestorami strategicznymi, o czym informowaliśmy rynek. Emisja akcji serii F oraz równolegle prowadzona emisja akcji serii E pozwolą spółce zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy i poprawić płynność – mówi Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Jak przekonuje, to jeden z elementów kompleksowego planu stabilizacji finansowej oraz budowy przyszłego finansowania Elektrobudowy, który umożliwi spółce szybki powrót na stabilną ścieżkę biznesową, w tym na pozyskiwanie nowych kontraktów oraz unormowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami.

Trzeba pamiętać, że Elektrobudowa to cenne aktywo. Jesteśmy największą firmą z branży elektroinstalacyjnej w Polsce, o unikalnych kompetencjach i doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadrze. To pozwala nam na realizację kompleksowych i specjalistycznych, niedostępnych dla wielu firm z branży kontraktów oraz sprzedaż własnych produktów nie tylko w Polsce, ale i w krajach całego świata – dodaje Jacek Podgórski.

W lipcu doszło do załamania notowań  LUG-u. Spółka niespodziewanie odnotowała 2,25 mln zł straty netto w drugim kwartale, wobec 1,43 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. O 5 proc. spadły przychody (do 39,5 mln zł).

„LUG odnotował szacunkowo 2,25 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej”, podała spółka.

Zarząd tłumaczy spadek tym, że w czerwcu negatywny rozwój polskiej koniunktury spowodował przesunięcie na kolejne miesiące wybranych projektów i realizacji, przewyższając kwietniowe wzrosty i utrzymane w maju poziomy z 2018 r.

Przyczyną tej sytuacji było najsilniejsze od 2012 roku osłabienie koniunktury w budownictwie oraz drastycznie słabe wyniki produkcji przemysłowej w Polsce w czerwcu br. (spadek r/r o 2,7 proc., co jest najgorszym wynikiem od ponad dwóch lat).

Część spodziewanych przez nas decyzji inwestycyjnych w kraju została odroczona. Nasi kontrahenci wstrzymali decyzje biznesowe związane z realizowanymi inwestycjami, co w sytuacji niepewnej koniunktury jest naturalne. Jednakże plan projektów, nad którymi obecnie pracujemy powinien pozwolić nam zniwelowanie straty z II kwartału w ujęciu całego roku. Grupa LUG pozostaje w dobrej kondycji, a kolejne miesiące roku pozwalają nam wierzyć, że tendencja wyników nie będzie długoterminowa – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes spółki.

Spółka Stopa zwrotu w  lipcu (w proc.)
Alumast 26,8
Apanet -21,2
Apator -4,9
APS Energia 1,0
Elektrobudowa -3,6
Elektromont 0
Elektrotim  -9,1
ELQ 7,5
Energoaparatura 0
ES-System -4,3
Govena Lighting -7,3
Grodno -4,3
Lena Lighting 1,3
LUG -32,2
Luxima
ML System -4,8
Radpol -9,9
Relpol  1,5
Sonel 0,6
TIM -9,6
XTPL -4,8
ZPUE  -1,5
Indeks Rynku Elektrycznego -4,8
WIG -0,9

Kamil Zatoński

*Wartość IRE obliczana jest analogicznie do wartości WIG – uwzględnia zmianę notowań oraz wartość akcji spółek branży elektrycznej znajdujących się w obrocie giełdowym. 

[ssba-buttons]