W lipcu spadły wskaźniki robót budowlanych specjalistycznych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

Sprzedaż robót budowlanych specjalistycznych (uwzględniających m.in. wykonywanie instalacji elektrycznych) wyniosła w lipcu 2019 roku 2 103,4 mln zł, czyli spadła o 2,8 proc. w porównaniu do lipca ubiegłego roku. W zestawieniu z czerwcem bieżącego roku nastąpił lekki wzrost o 1,5%, ale po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, zanotowany został spadek.

Cała produkcja budowlano-montażowa w lipcu 2019 roku

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była wyższa w lipcu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 6,6% oraz wyższa w porównaniu z czerwcem br. o 5,8% (przed rokiem odpowiednio wzrost o 18,7% i spadek o 1,5%). W okresie styczeń-lipiec 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,8% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 21,4%.

dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 roku
Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)

Zmiany w porównaniu z lipcem 2018 roku

W stosunku do lipca 2018 roku wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (19,4%). Spadki wystąpiły zaś wśród jednostek zajmujących się budową budynków (2,9%) oraz w których podstawowym rodzajem działalności były roboty budowlane specjalistyczne (2,8%).

Zmiany w porównaniu z czerwcem br.

W porównaniu z czerwcem br. wzrosty wartości zrealizowanych robót zaobserwowano w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 16,6%, realizujących roboty specjalistyczne – o 1,5%, zaś w przedsiębiorstwach realizujących budowę budynków odnotowano spadek o 5,1%.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 131,2.

Bez czynników sezonowych

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,6% niższym w porównaniu z czerwcem bieżącego roku.

RE na podstawie danych GUS

[ssba-buttons]